درباره ما
سیستم های پارکینگ مکانیزه رستاتک در هر کجا و هر زمان که باشند با مشتری خواهند بود.

درباره ما

جرقه اصلی ایجاد شرکت رستا از سال ۱۳۹۰ و در ماموریت سفر به کشور چین زده شد.

 در آنجا و پس از بازدید از شرکت های بزرگ تولید کننده پارکینگ های مکانیزه و پیش بینی آینده آن در کشور ایران، ما را بر آن داشت که پس از بازگشت تحقیقات گسترده‌ای درباره آن کرده و مقدمات اجرایی نمودن آن را فراهم کنیم پس از آن و در سال ۱۳۹۴ اقدام به تاسیس شرکت و اجرای موفق یک نمونه پارکینگ پازلی در اصفهان نموده که در نوع خود بی نظیر بوده است پس از آن نمونه هایی از صفحه گردان خودرو و دیگر پارکینگ های مکانیزه در دستور کار قرار گرفته و تا این زمان مشغول به فعالیت می باشیم.