پارکینگ مکانیزه
فرآیند پارک و واخواهی خودرو توسط تجهیزات مکانیکی به صورت کاملاً خودکار و با مدیریت نرم­افزار رایانه ای انجام می­شود.
پارکینگ مکانیزه
فرآیند پارک و واخواهی خودرو توسط تجهیزات مکانیکی به صورت کاملاً خودکار و با مدیریت نرم­افزار رایانه ای انجام می­شود.
بهره وری برجسته فضا ، کنترل و مدیریت ساده
بهترین بهره وری فضا با Higher برای بهره وری فضا با 1.61 متر ارتفاع کف ، کنترل وضعیت عملکرد در یک نگاه با صفحه لمسی مدیریت یکپارچه
  • متدهای به روز
    پارک خودرو بدون دخالت انسان در نتیجه سرعت بالا در پارک اتومبیل
  • مدیریت یکپارچه رایانه ای
    وضعیت عملکرد می تواند در یک نگاه با صفحه لمسی کنترل شود و کنترل ساده امکان پذیر است.
  • صفحه گردان داخلی
    ورود به جلو آسان و امکان پذیر است و با صفحه اسلایدری داخلی خارج شوید
ویژگی ها
اطلاعات خودروهای موجود
5,160L x 2,150W x 1,550H, 1,850kg
امنیت دستگاه
راهنمای ورودی سنسور موقعیت خودرو در ورودی سقوط و کارکرد بیش از حد دستگاه سوئیچ توقف اضطراری و سنسورهای مختلف
سیستم عامل
Touch screen
شیفت
2.2 kW
لیفت
22 ~ 55 kW
نوع
نوع ورودی جلو (نوع داخلی)
چرخش
1.5 kW
اطلاعات خودروهای موجود
5,160L x 2,150W x 1,550H, 1,850kg
اطلاعات خودروهای موجود
5,160L x 2,150W x 1,550H, 1,850kg
امنیت دستگاه
راهنمای ورودی سنسور موقعیت خودرو در ورودی سقوط و کارکرد بیش از حد دستگاه سوئیچ توقف اضطراری و سنسورهای مختلف
سیستم عامل
Touch screen
شیفت
2.2 kW
عرضه قدرت
380V, 3 phase, 60Hz
چرخش
1.5 kW
اطلاعات خودروهای موجود
5,160L x 2,150W x 1,550H, 1,850kg
امنیت دستگاه
راهنمای ورودی سنسور موقعیت خودرو در ورودی سقوط و کارکرد بیش از حد دستگاه سوئیچ توقف اضطراری و سنسورهای مختلف
لیفت
22 ~ 55 kW
لیفت
22 ~ 55 kW
چرخش
1.5 kW
لیفت
22 ~ 55 kW
چرخش
1.5 kW
لیفت
22 ~ 55 kW
نوع
نوع ورودی جلو (نوع داخلی)
نوع
نوع ورودی جلو (نوع داخلی)
چرخش
1.5 kW
نوع
نوع ورودی جلو (نوع داخلی)
نوع
نوع ورودی جلو (نوع داخلی)