پارکینگ دبل
این مدل پارکینگ مکانیزه دوبل غیر مزاحم برای مکانهای طراحی شده است که در آنها امکان گود برداری وجود دارد و به این روش یک خودرو در زیر زمین پارک می شود...
پارکینگ دبل
این مدل پارکینگ مکانیزه دوبل غیر مزاحم برای مکانهای طراحی شده است که در آنها امکان گود برداری وجود دارد و به این روش یک خودرو در زیر زمین پارک می شود
  • متدهای به روز
    پارک خودرو بدون دخالت انسان در نتیجه سرعت بالا در پارک اتومبیل
  • مدیریت یکپارچه رایانه ای
    وضعیت عملکرد می تواند در یک نگاه با صفحه لمسی کنترل شود و کنترل ساده امکان پذیر است.
  • صفحه گردان داخلی
    ورود به جلو آسان و امکان پذیر است و با صفحه اسلایدری داخلی خارج شوید
ویژگی ها
اطلاعات خودروهای موجود
5,160L x 2,150W x 1,550H, 1,850kg
امنیت دستگاه
راهنمای ورودی سنسور موقعیت خودرو در ورودی سقوط و کارکرد بیش از حد دستگاه سوئیچ توقف اضطراری و سنسورهای مختلف
سیستم عامل
Touch screen
شیفت
2.2 kW
لیفت
22 ~ 55 kW
نوع
نوع ورودی جلو (نوع داخلی)
چرخش
1.5 kW
اطلاعات خودروهای موجود
5,160L x 2,150W x 1,550H, 1,850kg
اطلاعات خودروهای موجود
5,160L x 2,150W x 1,550H, 1,850kg
امنیت دستگاه
راهنمای ورودی سنسور موقعیت خودرو در ورودی سقوط و کارکرد بیش از حد دستگاه سوئیچ توقف اضطراری و سنسورهای مختلف
سیستم عامل
Touch screen
شیفت
2.2 kW
عرضه قدرت
380V, 3 phase, 60Hz
چرخش
1.5 kW
اطلاعات خودروهای موجود
5,160L x 2,150W x 1,550H, 1,850kg
امنیت دستگاه
راهنمای ورودی سنسور موقعیت خودرو در ورودی سقوط و کارکرد بیش از حد دستگاه سوئیچ توقف اضطراری و سنسورهای مختلف
لیفت
22 ~ 55 kW
لیفت
22 ~ 55 kW
چرخش
1.5 kW
لیفت
22 ~ 55 kW
چرخش
1.5 kW
لیفت
22 ~ 55 kW
نوع
نوع ورودی جلو (نوع داخلی)
نوع
نوع ورودی جلو (نوع داخلی)
چرخش
1.5 kW
نوع
نوع ورودی جلو (نوع داخلی)
نوع
نوع ورودی جلو (نوع داخلی)